120K850 TÜBİTAK 1001 Projesi Üst Düzey Düşünme Becerilerine Yönelik Soru Yazma Eğitimi

UYGULAMA OKULU BAŞVURULARI AÇILMIŞTIR

5, 6 ve 7. sınıflarda üst düzey düşünme becerilerini ölçmeye yönelik çevrimiçi test uygulaması yapılacak ve öğrenciye yönelik geri bildirimler okul yönetimi ve öğretmenlerle paylaşılacaktır.

Uygulama okulu olmak ve ayrıntılı bilgi için başvuru formuna aşağıdaki bağlantıda ulaşabilirsiniz:

 

https://forms.gle/HsZsiWTUeCWpeqii9

ÜST DÜZEY DÜŞÜNME BECERİLERİNE YÖNELİK SORU YAZMA EĞİTİMİ

Bu eğitim kapsamında transfer becerisi, eleştirel düşünme ve analitik çözümleme becerilerinin özellikleri ve nasıl ölçüleceği anlatılacaktır. Bunun yanında matematik, fen bilgisi ve okuma alan becerilerinin özellikleri ve nasıl ölçüleceği de eğitimin içeriğinde yer almaktadır.

Eğitim 3 hafta sürecek olup yaklaşık 24 saatten oluşmaktadır. Eğitim sırasında ve sonrasında yapılacak olan değerlendirme testleri sonucunda eğitimi başarı ile tamamlayan öğretmenler, ÜDDB düzeylerini belirleyebilecek ve ÜDDB’ye yönelik soru yazabilecektir.

Ayrıca başarılı olan öğretmenler, istedikleri takdirde özelleştirilmiş eğitim ve workshoplara katılabilecektir. Bu eğitimlerde ise eğitim programlarının oluşturulması, ders anlatım teknikleri ve sınıf içi ölçmelere odaklanılacaktır.

ÜST DÜZEY DÜŞÜNME BECERİLERİ (ÜDDB) NEDİR?

Üst Düzey Düşünme Becerileri (ÜDDB), hatırlama ve kavrama gibi becerilerden ziyade öğrenilen bilginin yeni durumlara uyarlanması, bir problemin parçalara ayrılarak çözülmesi ve bilginin kaynağının sorgulanması gibi daha üst düzey becerileri ifade etmektedir.

PISA, PIRLS ve TIMSS gibi uluslararası geniş ölçekli sınavlar, üst düzey düşünme becerilerinin ölçülmesine odaklanmaktadır. Son dönemde de Türk Eğitim Sisteminin kademeler arası geçiş için kullandığı önemli sınavlardan biri olan LGS’nin de soru tipleri ve ölçülen özellikler açısından üst düzey düşünme becerilerine yöneldiği görülmektedir.

ÜST BİLİŞSEL İZLEME STRATEJİLERİ

Projenin bir diğer önemli ayağı, öğrencilerin üstbilişsel izleme becerilerini ölçmesi ve bu ölçüm sonuçlarına göre geribildirimler vermeyi hedeflemesidir. 115K531 No.lu projede tek bir ölçüm için kullanılan öğrenci üstbilişsel izleme ölçümlerine dayalı sonuçlar, bu değişkenin ÜDD becerileri açısından önemli bir etkiye sahip olduğuna işaret etmiştir.

Aynı zamanda bu ölçümler ile birlikte alınan öğretmenlere ait izleme düzeyleri, sınıflar arasındaki farklar konusunda önemli bulgulara ulaşılmasını sağlamıştır. Yürütülen çalışma, bu değişkenlerin boylamsal bir çerçevede geniş örneklemler üzerinde karşılaştırmalı olarak test edilmesine de imkân verecektir.

ÇEVRİM İÇİ SINAV TASARIMI

Projenin en önemli özelliklerinden biri ise bu süreçlerin çevrimiçi olarak gerçekleştirilecek olmasıdır. PISA, TIMSS, PIRLS gibi uygulamalarda görüldüğü gibi giderek yaygınlaşan bilgisayar tabanlı ölçme stratejilerinin önemli bir dalı olan çevrimiçi test uygulaması, araştırma uygulama ve veri toplama süreçlerinin kullanışlılığını arttıracak, aynı zamanda da çevrimiçi test koşullarının test edilmesi sonucunda bu alan için önemli bir literatür desteği sağlayacaktır.

ÖRNEKLEM

Araştırma, boylamsal bir desen üzerinden yaklaşık 12000 öğrenci ve yaklaşık 180 okulun katılımı ile gerçekleştirilecektir. İki sınıf düzeyindeki öğrenciler (5-6) iki öğretim yılı boyunca izlenecek ve aynı zamanda da kohort araştırma modeli ile 5, 6 ve 7. sınıf için karşılaştırmalı veriler elde edilecektir.

Bu nedenle araştırma sadece deneysel süreçler için işlemlerin etkililiğini test etmeyecek, aynı zamanda geniş bir örneklem üzerinden ölçümlenen değişkenler ile ilişkili betimsel bir tarama verisine de ulaşılacaktır.

ÖĞRETMEN EĞİTİMLERİ

Projede iki aşamalı olarak ÜDD becerilerine yönelik soru yazma eğitimleri gerçekleştirilecektir. İlk aşama daha çok kuramsal bilgilerin ve yöntemlerin paylaşıldığı kısmı oluştururken ikinci aşamada uygulama ve ürün geliştirme çalışmaları yapılacaktır.

Eğitim Birinci Aşama:

Üç Modülden oluşacak birinci aşama eğitimlerde genel katılım göz önüne alınacaktır.

Modül 1: Üst Düzey Düşünme Becerileri

Bu modülde katılımcılar Transfer Becerisi, Analitik Çözümleme ve Eleştirel Düşünme becerilerinin tek tek ve birlikte ölçme stratejisi içerisinde ne anlama geldiği yapısı ve özellikleri aktarılacaktır.

Modül 2: Üst Düzey Düşünme Becerini Ölçmeye Yönelik Test Geliştirme

Bu modülde katılımcılar ÜDDB ölçümlerinde kullanılan madde formatları, bağlam geliştirme yaklaşımları, bağlama uygun soru geliştirme teknikleri gibi konularda eğitimler verilecektir.

Modül 3: ÜDDB’nin alanlara özgü yapısı ve analizi

Bu modülde katılımcılar matematik, fen ve okuma alanlarına ayrılarak, bu alanlara ait ÜDD becerilerinin yapısal özellikleri ve ölçme stratejileri konusunda eğitimler verilecektir.

Değerlendirme sistemi:

Eğitimin birinci aşamasında değerlendirme süreci süreç içerisinde, her modül sonunda ve eğitim bitiminde gerçekleştirilecektir. Bu süreçte katılımcıların eğitim öncesinde verilen dokumaları kullanma, eğitimleri takip etme, eğitim sürecinde verilen görevleri gerçekleştirme, modüllerin ve eğitimin sonunda yapılan ölçümler değerlendirme amacı ile kullanılacaktır. Değerlendirme sonucunda başarılı olan öğretmenler sertifika almaya hak kazanacaktır. Bu süreç sonunda proje çalışmalarında aktif görev almak isteyen katılımcılar ile ikinci eğitim aşaması gerçekleştirilecektir.

İLETİŞİM

İLETİŞİM

Adres:

Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitimde Ölçme Değerlendirme A.B.D. No:251 Bornova / İzmir

Gönderiliyor
Mesajınız gönderildi.Teşekkürler!